Obchodní podmínky

Vzhledem k jednoduchosti systému máme u jednotlivé položky v nabídce pro jeden výrobek (kolo) více variant a velikostí. Umožní nám to případnou rychlou editaci a správu. Nevýhodou je ale to, že ačkoliv uvádíme, že je výrobek SKLADEM, nemusí se jednat přímo o vybranou velikost a barvu, kterou zákazník si zákazník vybral.

O dostupnosti či nedostupnosti vybraného zboží můžete předem napsat na info@globtrotero.cz 

V případě provedení objednávky, kdy nebude zboží skladem, zákazníka budeme vždy informovat a případně se domluvíme na dalších krocích (alternativní zboží, počkání na dodání, vrácení platby apod.).

Zboží "SKLADEM"

Zboží skladujeme ve vlastních skladech v Pardubicích, Trutnově a v Praze. Vrámci smluvních dohod s partnery (HUSKY, TBB, PRIMA, UAX, HIGH POINT, YATE, PINGUIN, DIRECTALPINE apod.), pak využívájem jejich sklady s napojením na jejich skladovou dostupnost.

Objednávka a ceny zboží

Storno objednávky a vrácení zboží (odstoupení od smlouvy)

Termín dodání zboží

Záloha na exkluzivní a speciální objednávky

Způsob doručení a cena poštovného (vč. dobírky)

Česká pošta

    do 5 kg   ....    90 Kč
  5 - 15 kg   ..... 105 Kč
nad 15 kg   ..... 135 Kč
dobírka    ....... + 40 Kč

DPD

  do 5 kg ..... 120 Kč
nad 5 kg ..... 140 Kč
dobírka ...... + 40 Kč

 

U jízdního kola je účtován manipulační poplatek ve výši 50 Kč a sestává z prokontrolování a základního seřízení kola včetně zabalení do původního obalu.

PŘI OBJEDNÁVCE NAD 5.000 KČPLATBOU PŘEVODEM SE NEPLATÍ POŠTOVNÉ
PŘI OBJEDNÁVCE NAD 8.000 KČPLATBĚ NA DOBÍRKU SE ROVNĚŽ NEPLATÍ POŠTOVNÉ

NA OBJEDNÁVKU NAD 17.500 KČ JE POHLÍŽENO JAKO NA EXKLUSIVNÍ A SPECIÁLNÍ OBJEDNÁVKU, KDE JE ZÁKAZNÍKOVI VYSTAVENA ZÁLOHOVÁ FAKTURA VE VÝŠI 30 - 50 % Z CELKOVÉ CENY OBJEDNANÉHO ZBOŽÍ.

Způsob doručení a cena poštovného (vč. dobírky) na SLOVENSKO

Česká pošta

    do 2,5 kg   ....  220 Kč
    2,5 - 5 kg   ..... 250 Kč
     5 - 10 kg   ..... 300 Kč
   10 - 15 kg   ..... 350 Kč
   nad 15 kg   ..... 400 Kč
dobírka    ....... + 30 Kč

Ze strany Slovenské pošty dochází ještě k připočítání (nepochopitelných) 5 - 10EUR jako poplatek za platbu. Ze zkušeností ten poplatek někdy přičtou, někdy ne.

!!! nejvýhodnější je poslat po domluvě peníze předem a následně zasíláme balíček do vlastních rukou zákazníkovi !!!

Cena zboží pro občany SR

26,8Kč = 1 EURo

Celková částka v českých korunách (vč. poštovného) bude dělena kurzem 23, jehož výsledek bude konečná cena v EURech. Vzhledem k nízké výkupní ceně eura v rámci banky, jsme bohužel nuceni přistoupit k tomuto kurzu. V případě zvolení platby předem, bude zákazníkovy zaslána výzva k zaplacení, vč. uvedení eurového účtu vedený u banky FIO a.s.

Úhrada zboží

Záruka

Reklamace

Údaje na stránkách

Slevy

SLEVA KIA

Od 15.12. jsme rozšířili náš vozový park o dva vozy značky KIA, proto jsme se rozhodli, že majitelům vozů Kia udělíme slevu 7% při nákupu. Do komentáře prosím jako slevový kód uveďte VIN Vašeho vozu.

SLEVA DPH

Nabídka jízdních kol značky CTM, DEMA a GALAXY se odečtením DPH. Do komentáře prosím jako slevový kód uvěďte "sleva bez DPH". Slevu Vám ručně odečteme a konečnou cenu za jízdní kolo vám odešleme k odsouhlasení na vaši mailovou adresu. Akce platí do 16.2. 2014

Jako příklad uvádíme kolo v hodnotě 10.000,- vč. DPH. 21% daň z 10 000,- Kč je 1 736,- Kč. Částka bez DPH je 8 264,- Kč

 

Platnost obchodních podmínek

Bankovní spojení

(CZK) korunový účet vedený u Fio banka a.s.
účet: 2200081270/2010
IBAN: SK3183300000002200081270
BIC: FIOZSKBAXXX

(EUR) eurový účet   SLOVENSKÁ REPUBLIKA (Fio)
účet: 2900081271/8330

(EUR) eurový  účet vedený u Fio banka a.s.
účet: 2900081271/2010
IBAN: SK2183300000002900081271
BIC: FIOZSKBAXXX

UPOZORNĚNÍ PRO PLATBU PŘEDEM NA ÚČET
Objednávka bude rezervována 5 dnů, v případě, že nebude do této doby uhrazena, bude automaticky stornována!

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRODEJ ZÁJEZDŮ

Všechny zájezdy uvedené na našich webových stránkách jsou pod záštitou CK Poznání. CK Poznání je pořadatelem, nebo garantem zájezdů. Texty, fotografie a vše v sekci zajezdy.globtrotero.cz jsou "nastínované" stránky CK Poznání. V případě zjištění nedostatků ze strany porušení autorských práv (text, fotografie apod.) se prosím obraťte na CK Poznání.

I. Úvod

Cestovní agentura Marek Bejr – cestovní agentura „Globtrotero“ (dále jen CA) provádí autorizovaný prodej zájezdů cestovních kanceláří (dále jen CK), se kterými má řádnou smlouvu o prodeji zájezdů. U zájezdů je vždy na www stránce uvedeno, která CK zájezd pořádá. CA však v momentě objednávání zájezdu zákazníkem neví, zda je daný zájezd volný. CA si vyhrazuje právo po objednávce na opravu případných nepřesností, které mohou vzniknout při přepisu zájezdu do databáze serveru.


II. Předběžné rezervace

Každý návštěvník serveru si může předběžně rezervovat libovolný z nabízených zájezdů, případně i více zájezdů pro možnost náhrady za první požadovaný zájezd. Pokud nedojde k jiné dohodě nebo zákazník např. v poznámce předběžné rezervace sám neučiní prioritu po sobě jdoucích předběžných rezervací, tak CA rezervuje zájezdy podle došlého pořadí a při první úspěšné rezervaci činnost skončí. CA si vyhrazuje právo odmítnout předběžné rezervace, které neobsahují správné telefonní číslo, jsou rozporuplné, případně neúplné i bez odpovědi zákazníkovi. Odesláním předběžné rezervace zákazník souhlasí se svým zařazením do zákaznického systému CA (viz čl. X) a dalšími ustanoveními těchto obchodních podmínek.

III. Rezervace

CA i bez ověření zákazníka, pokud má předběžná rezervace všechny náležitosti, provede rezervaci předběžně rezervovaného zájezdu. Pro jednoho zákazníka má CA možnost provést pouze tři rezervace u jedné CK. V případě, že je rezervace neúspěšná, CA zákazníkovi potvrzuje neúspěšnou rezervaci elektronickou cestou (e-mail, SMS). V případě, že je rezervace úspěšná je zákazník informován zpravidla telefonicky na uvedené telefonní číslo, případně elektronicky (e-mail, SMS), nelze-li ho na telefonním čísle zastihnout. Dále je zákazníkovi sděleno, do kdy je nutno vyřídit vše potřebné pro zakoupení zájezdu.

IV. Cestovní smlouva

Návrh cestovní smlouvy CA vyplňuje a zasílá zákazníkovi po potvrzení rezervace a zájmu ze strany zákazníka. Návrh cestovní smlouvy je zasílán e-mailem nebo faxem dle možností zákazníka. S návrhem smlouvy CA zasílá pokyny pro vyplnění cestovní smlouvy a pokyny k zaplacení zálohy a doplatku, případně pouze doplatku. Nedílnou součástí každého návrhu cestovní smlouvy jsou i Všeobecné smluvní podmínky příslušné cestovní kanceláře. Po obdržení návrhu smlouvy zákazník zkontroluje údaje, v něm uvedené, podepíše cestovní smlouvu a do doby platnosti rezervace podepsanou smlouvu zašle zpět CA. Smlouva se stává závaznou až po potvrzení ze strany CA a opětovném zaslání na adresu zákazníka poštou, e-mailem či faxem. Cestovní smlouva zaslaná e-mailem či faxem má stejnou platnost jako originál. Termíny pro platbu zálohy a doplatku jsou pro zákazníka závazné a CA není odpovědna za následky zpožděné platby. V případě, že zákazník nedodrží datum a hodinu zaslání smlouvy nebo splatnosti zálohy či doplatku, budeme mu odmítnuto zúčastnit se zájezdu.

V. Platba

Zakoupení zájezdu, vyjma zájezdů Last Minute a zájezdů kupovaných méně než jeden měsíc před nástupem, probíhá zpravidla tak, že zákazník zaplatí 50% zálohy z celkové ceny zájezdu a nejdéle 40 dní před odjezdem zaplatí doplatek do plné ceny. V některých případech CK požaduje splatnost doplatku už 65 dní před odjezdem, proto je třeba dodržet datum splatnosti uvedené ve Všeobecných smluvních podmínkách dané CK a na cestovní smlouvě. V případě zájezdů Last Minute a zájezdů kupovaných méně než 40 dní před nástupem zákazník platí vždy celou cenu zájezdu. Placení zálohy i doplatku probíhá na účet CA, buď převodem z účtu zákazníka nebo složením na účet CA v pobočce příslušné banky, nebo v hotovosti na pobočce. CA vystavuje doklady o zaplacení pouze při platbě v hotovosti. V případě platby převodem nebo vkladem na účet si zákazník jako doklad o platbě musí ponechat výpis z účtu, případně doklad o zaplacení vydaný bankou. V případě, kdy může hrozit prodlení s platbou, je CA oprávněna požádat zákazníka, aby platbu provedl přímo na účet příslušné CK.

číslo účtu: 2200081270/2010
variabilní symbol: Vaše rodné číslo bez lomítka dle vyplněné cestovní smlouvy (pro rychlé dohledání platby)

VI. Doklady k cestě

Potřebné doklady - pokyny, vouchery, letenky apod. obdrží zákazník od CA nebo příslušné CK. Datum dodání těchto dokladů závisí na termínu a na zemi, kterou chce zákazník navštívit. Pokyny na cestu CK zasílají cca týden před odjezdem a letenky jsou zákazníkovi zpravidla předány před odletem na letišti. CA nenese odpovědnost za pozdní dodání pokynů na cestu zákazníkovi ze strany CK, je mu však vždy nápomocna v jejich získání.

VII. Zájezdy na vyžádání

U některých zájezdů je nutné vyžádat zájezd nejdříve u provozovatele ubytovací kapacity nebo jiného smluvního partnera CK. V takovém případě je CA oprávněna požadovat dle podmínek dané CK zálohu až 100% ceny zájezdu ještě před jeho rezervací, která při úspěšné rezervaci je ihned závaznou a vztahují se na ni storno podmínky dané CK. V případě neúspěšné rezervace se zákazníkovi záloha vždy vrací v plné výši, pokud si však nevybere jiný zájezd.

VIII. Storno podmínky

Storno podmínky se řídí storno podmínkami příslušné CK, u které byl zájezd rezervován a která jej pořádá. CA si sama žádné storno poplatky neúčtuje s výjimkou případů, kdy zákazník nezaplatí zájezd v souladu s uzavřenou cestovní smlouvou nebo objednaný zájezd uhradí, ale nezašle CA příslušnou cestovní smlouvu. V těchto případech hradí zákazník CA storno poplatek ve výši 100% ceny zájezdu.

IX. Vracení přeplatků

Pokud dojde ke změně smlouvy, resp. ceny služeb pro zákazníka nebo dojde k nesprávnému zaslání platby od zákazníka, pak CA postupuje následovně:
- do částky 100 Kč vrací přeplatek pouze na vyžádání zákazníkem,
- nad částku 100 Kč je přeplatek automaticky zaslán zákazníkovi bankovním převodem případně jiným způsobem po domluvě se zákazníkem.

X. Zákaznický systém

Součástí služeb CA je i bezplatné zasílání zvláštních nabídek a nabídek Last Minute pro zákazníky registrované do zákaznického systému. CA si dále vyhrazuje právo nepravidelného zasílání nevyžádaných zpráv všem zákazníkům zařazeným do zákaznického systému CA. Počet těchto zpráv by neměl překročit cca 1 za měsíc a jedná se zejména o novinky na serveru nebo v CA. Zákazník má možnost kdykoli zrušit svou registraci v zákaznickém systému.

XI. Reklamace

Reklamace zájezdů od klientů zasílá CA k vyřízení pořádající CK. CA není dle smlouvy o prodeji zájezdů oprávněna reklamace řešit, pouze odpovídá za jejich předání příslušné CK. CA řeší reklamace pouze v případech, kdy nedošlo mezi zákazníkem a CK k uzavření cestovní smlouvy a nejedná se ani o jiný případ, na nějž se vztahují obchodní podmínky CK jako u zájezdů na vyžádání dle čl. VIII.

XI. Ochrana osobních údajů

CA prohlašuje, že chrání osobní údaje svých zákazníků, které v souvislosti se svou činností získá, a zaručuje jejich plnou ochranu v rámci těchto obchodních podmínek a platných právních předpisů. CA upozorňuje zákazníky, že z důvodu zvyšování kvality svých služeb, jsou telefonní hovory nahrávány.
Ochrana údajů

Obchodní podmínky nabývají platnosti od 1.1. 2014.